Činnosť

 • Vypracovanie projektov statiky stavieb
  - k vydaniu územného rozhodnutia
  - k vydaniu stavebného povolenia
  - projekt pre realizáciu stavby
 • Vypracovanie statických prieskumov a posudkov stavieb
 • Vypracovanie znaleckých posudkov – súdny znalec v odvetví statika stavieb
 • Odborná a poradenská činnosť v statike stavieb
 • Výkon autorského dozoru
 • Výkon stavebno-technického dozoru
 • Zabezpečenie a vyhotovenie kompletnej projektovej dokumentácie

Oblasti projektovania:

bytové domy rodinné domy občianske stavby polyfunkčné domy

O mne

Ing. Pavol Hubinský vykonáva projekčnú činnosť v profesii statika od roku 1984. Do roku 1991 viedol skupinu statikov v projekčnom ateliéri na Stavoprojekte š.p. Banská Bystrica.Dozvedieť sa viac...