O mne

Ing. Pavol Hubinský vykonáva projekčnú činnosť v profesii statika od roku 1984. Do roku 1991 viedol skupinu statikov v projekčnom ateliéri na Stavoprojekte š.p. Banská Bystrica.    

V roku 1991 si založil vlastnú projekčnú kanceláriu a v roku 1994 sa stal autorizovaným inžinierom, registrovaným v Slovenskej komore stavebných inžinierov. V roku 2008 bol Ing. Pavol Hubinský menovaný súdnym znalcom v odbore stavebníctvo v odvetví statika stavieb.

Počas svojho pôsobenia riešil statiku na stovkách zrealizovaných stavieb najmä na Slovensku ale aj v zahraničí. Spolupracoval s viacerými  architektmi a viaceré stavby získali významné ocenenia alebo boli zaradené medzi nominovanými stavbami na ocenenie (viď prezentácia)

Oblasti projektovania:

bytové domy rodinné domy občianske stavby polyfunkčné domy

O mne

Ing. Pavol Hubinský vykonáva projekčnú činnosť v profesii statika od roku 1984. Do roku 1991 viedol skupinu statikov v projekčnom ateliéri na Stavoprojekte š.p. Banská Bystrica.Dozvedieť sa viac...