Bytové domy 8bj, 10bj, 12bj, 16bj

Architekt: Ing. arch. Ivan Supuka

Realizácia: Vo viacerých obciach a mestách Slovenska

Ocenenia v súťaži Progresívne cenovo dostupné

bývanie,vyhlasovanej každoročne ministerstvom

výstavby a regionálneho rozvoja:

BD Smižany - 2. miesto v roku 2001

BD Jamník – čestné uznanie v roku 2002

Realizácia: 1996  

Oblasti projektovania:

bytové domy rodinné domy občianske stavby polyfunkčné domy

O mne

Ing. Pavol Hubinský vykonáva projekčnú činnosť v profesii statika od roku 1984. Do roku 1991 viedol skupinu statikov v projekčnom ateliéri na Stavoprojekte š.p. Banská Bystrica.Dozvedieť sa viac...