Ústredie Slovenskej sporiteľne,
nám. SNP Banská Bystrica
(v súčasnosti úrad BBSK)

Architekt: Ing. arch. Albert Mikovíny,

Ing.arch. Martin Somora, Ing. arch. Róbert Imrich,

Realizácia: 1997

Oblasti projektovania:

bytové domy rodinné domy občianske stavby polyfunkčné domy

O mne

Ing. Pavol Hubinský vykonáva projekčnú činnosť v profesii statika od roku 1984. Do roku 1991 viedol skupinu statikov v projekčnom ateliéri na Stavoprojekte š.p. Banská Bystrica.Dozvedieť sa viac...